Kategorier er designet til at organisere dine indlæg og gøre det lettere for dine besøgende at finde indholdet på din hjemmeside.

For at oprette en kategori skal du gå til “Posts”/”Indlæg” i venstre menu og vælge “Categories”/”Kategorier”.

Nu skal du give din en kategori et navn, som også vil blive vist på din hjemmeside.

Tilføj derefter en “Slug”/”Kort titel” – hvilket er en URL-venlig version af kategorinavnet.

Du kan kategoriserer en kategori under en “Parent”/”Forælder”, hvilket vil gøre denne kategori til en underkategori – hvilket kan hjælpe dig med yderligere at organisere dit indhold.

Til sidst kan du tilføje en beskrivelse, så du ved hvad hver enkelt kategori omhandler.

Når du er færdig, skal du klikke på “Add New Category”/”Tilføj ny kategori”.

Hvis du får brug for at redigere en eller flere af dine kategorier, skal du blot pege på den kategori du vil ændre og klikke på “Edit”/”Rediger”.